ONA TILI VA ADABIYOTIDAN TEST SAVOLLARI
Fan olami - Maqolalar
1. Qaysi qatordagi barcha so‘zlarda harflar va tovushlar soni mutanosib emas?
A) Baland, past, sust.
B) Poyabzal, albom, me’mor.
C) Quyosh, yurt, yoshlik.
D) Qand, qashqa, kent.
E) D va C.

2. Qaysi qatorda undoshlarning bir tovush tarzida aytilishi ma’no o‘zgarishiga olib keladi?
A) Vassal, qassob.
B) Mashshoq, arra.
C) Hammol, qattiq.
D) Aqqa-baqqa, mashshoq.
E) Kalla, dalli.

3. “Axloq-odob saboqlari” birikmasidagi saboqlari nechanchi bo‘g‘iniga urg‘u tushadi?
A) Birinchi.
B) Ikkinchi.
C) Uchinchi.
D) To‘rtinchi.
E) C va D.

4. Kirish so‘z bilan ifodalangan gap bor qatorni toping.
A) Sobir, buyoqqa chiq, ammamlar keldilar.
B) Aslo qaynonangni aldama, qizim.
C) Men senga aytsam, bugun ketamiz.
D) Chamasi, bir soatlar bo‘ldi.
E) Kel, bolajonim, Sobir.

5. Qaysi gapda hol sifatdoshning bo‘lishsiz shakli bilan ifodalangan?
A) O‘yin-kulgi yarim kechagacha davom etmadi.
B) Saida orqasiga qaramay jo‘nab ketdi.
C) Odil uyalmaganidan qizarmadi ham.
D) Darsni tayyorlamagani uchun “2” oldi.
E) Go‘yo suv oqmayotganday tuyuldi.

6. Ikkita bir xil unli ketma-ket kelgan so‘zlar qatorini toping.
A) Manfaat, matbaa.
B) Tabiat, shariat.
C) Shuur, aurum.
D) Tabiiy, qanoat.
E) Badia, hikoya.

7. Yasama so‘zlar qaysi qatorda to‘liq berilgan?
A) Achchiq-chuchuk, to‘qson.
B) Qattiq, sakson.
C) Suvli, mayli.
D) Yasha, osha, qo‘lqop.
E) Suvdon, xumdon, qattiq, kaltakesak, to‘qson.

8. Quyidagi antonimik birikmalardan o‘zaro grammatik antonimiya hosil qilgan qatorni toping.
A) Do‘st – dushman.
B) Badavlat – kambag‘al.
C) Besabr – matonatli.
D) Achchiq – mazali.
E) Qoloq – a’lochi.

9. Qaysi qatorda shaxsi topilmas gap berilgan?
A) Oyni etak bilan yopib bo‘lmas. (maqol)
B) Majlisda tikka turishga to‘g‘ri keldi.
C) Baliqni pishirildi.
D) A va B.
E) B va C.

10. Murakkab ot-kesimli gap qaysi qatorda berilgan?
A) Mard maydonda bilinadi. (maqol)
B) U menga hijolatnamo qaradi.
C) Kollej 1 sentyabrga ochilishi kerak.
D) Qarorim qat’iy.
E) Hali hayotda ko‘p razilliklarni ko‘rganim yo‘q.

11. Grammatik ma’no yordamchi so‘z bilan ifodalangan gapni toping.
A) Sen bilan men ertaga kinoga boramiz.
B) Salim bilan telefon orqali gaplashdim.
C) Maktabga boramiz.
D) Keldik va ketamiz.
E) Uning gaplariga kim ham ishonardi.

12. Atov gapni aniqlang.
A) Bahorda hamma yoq ko‘m-ko‘k bo‘ladi.
B) Hirot shahri go‘zal.
C) Qish. Hamma yoq oppoq qor bilan burkangan.
D) Ha! Bu yerlar juda obod!
E) Gimnaziya – bilimlar tandiri. (D)

13. Otli birikmalar qatorini toping.
A) Nonushta tayyorlash; so‘m-kupondek qadrsiz. (D)
B) Kashtani tikib; kunlardan bir kun.
C) Ko‘kka boqib; jinsi shim; “Istiqbol” gimnaziyasi.
D) Sekin o‘qigan; Qays – Majnun; bukri tol.
E) Tandirday qizigan; bir tup ko‘chat.

14. Zira ko‘p yillik o‘simlik. U tik o‘sadi, yarmidan boshlab shoxlaydi. Zira iyunda gullaydi.
Matn qaysi uslubga xos?

A) Badiiy.
B) Ilmiy.
C) So‘zlashuv.
D) Rasmiy-idoraviy.
E) Publitsistik.

15. – Kirib tomosha qiling, o‘g‘lim. Uning ovozida allaqanday ichki iztirob, xazinlik bor edi.
Matn qaysi uslubga xos?

A) Badiiy.
B) So‘zlashuv.
C) Ilmiy.
D) Rasmiy-idoraviy.
E) Ommabop.

16. Ayiruv bog‘lovchili bog‘langan qo‘shma gapni aniqlang.
A) Goh Po‘latjon, goh men “dendi” o‘ynardik.
B) Ba’zida qo‘ylar ma’rar, ba’zida ularga qo‘zilar ham qo‘shilib qo‘yar, nimadandir bezovta bo‘lishayotganga o‘xshardi. (D)
C) Goh qilgan ishlaringni eslab, kuyinib ketasan, kishi.
D) Dam radiodan taralayotgan musiqa ovozi tutib ketar, dam samolyot shovqini kuy ohanglarini xuddi bahor yomg‘irlarining shiddatidek biroz o‘z domiga tortar ... yana kuy davom etardi. (D)
E) A, B, D

17. Berilgan ko‘chirma gapning o‘zlartirma gap shaklini aniqlang.
Noila bu kesatiq gapga chidamadi shekilli, Qosimbekka qarab: “Tfu!” deb yubordi. (D)

A) Noila bu kesatiq gapga chidamaganidan Qosimning betiga tupurib yubordi.
B) Noila: “Tfu!” dedi.
C) Noila: “Tfu!” deganini hamma eshitdi.
D) Noila: “Tfu!” deb yuborganini bilmay qoldi.
E) Noila Qosimning betiga tupurib yuborganini bilmay qoldi.

18. Undalmali gapni aniqlang.
A) Qizim bu yil maktabga bordi-da-a?
B) Afsuski bu noto‘g‘ri.
C) Sobir akang o‘qishga kirdimi?
D) Ehtiyot bo‘l, o‘g‘lim.
E) Afsus, endi iloji yo‘q, ming qilsang ham.

19. Ma’no ko‘chish (semantik usul) yo‘li bilan yangi so‘z hosil qilish usuli bilan yasalgan birikmalar qatorini toping.
A) Po‘lat sovut, oq olma.
B) Temir odam, oq yo‘l.
C) Kumush qoshiq, moviy osmon.
D) Moviy samo, oltin kosa.
E) Kumush qish, temir iroda.

20. Grammatik ma’no yordamchi so‘z bilan ifodalangan qatorni toping.
A) Baxt va boylik.
B) Sinf xonasiga kirish.
C) Maktabdan tashqari.
D) Ketmon bilan yer chopish.
E) Ertalab turish.

21. O‘zakdosh so‘zlar qatorini toping.
A) Ishq, oshiq; ilm, olim.
B) Tinish, tiniq, tintuv.
C) Mehr, mohir. mahorat.
D) Yoshlik, yasha, yosh-qari.
E) Ozg‘in, ozay, ozroq.

22. Yasama otlar qaysi qatorda berilgan?
A) Shoir, uloq, yupanch.
B) Boylik, qo‘ltiqtayoq.
C) Komil, ishonch, harb.
D) Qo‘lqop, suvlik, otaliq.
E) Safsata, otalik.

23. Qaysi qatordagi so‘zlarning yozilishida xatolikka yo‘l qo‘yilgan?
A) Qop-pop, yoshu qari.
B) Dikir-dikir, pul-mul.
C) Ichak-chovoq, qari-qarta.
D) Qazi-qarta, gul-lola.
E) Kelib-ketdi, onayu bola.

24. Ko‘plik qo‘shilmasi qaysi gapda ma’noni kuchaytiryapti?
A) Ular bozordan kelishdilar.
B) Xalqlar to‘plandilar.
C) Ayamlar bozordan yangi narsalar olib keldilar.
D) Bu qalamga falakdan tahsinlar yog‘ilsin!
E) Dadamlar meni juda yaxshi ko‘radilar.

25. –lar qo‘shimchasi qaysi qatorda nav, xil ma’nosini bildiryapti?
A) Qushlar to‘plandilar.
B) Dadamlarning o‘rtoqlri ko‘p.
C) Bozorda mevalardan olma, anor, nok, shaftoli bor edi.
D) Tasadduqlar ketayin!
E) 1 minutlardan keyin “Axborot” boshlanadi.

26. Qaysi javobda bir turkumdan ikkinchi turkumga o‘tgan so‘zlar berilgan?
A) Qahramon, aziz.
B) Oltin, kumush.
C) Ko‘z, quloq, qo‘l.
D) Jasur, to‘lqin.
E) Po‘lat, temir.

27. Qaysi qatorda juft so‘z yo‘q?
A) Yoshu qari, ona-bola.
B) Qop-mop, anjir-shaftoli.
C) O‘qib-chiqdi, achchiq-chuchuk.
D) Vijir-vijir, g‘ala-g‘ovur.
E) B va C.

28. Tuslangan fe’llar qatorini toping.
A) Keldim, kelding.
B) Kelgani, kelib.
C) Kelguncha, kelgan.
D) Keldi, kelmagani.
E) kelguncha, kelgani.

29. Qaysi javobda birgalik ma’noni ifodalovchi ko‘makchi berilgan?
A) Domla bilan men axborotnoma ishladik.
B) Ukam uchun sotib oldim.
C) Kombayn bilan bug‘doy o‘rdik.
D) Do‘stlar ila yetdik murodga.
E) A va D.

30. Qaysi javobda birgalik nisbatidagi fe’llar keltirilgan.
A) Kelishdi, terildi.
B) Kelindi, kiyindi.
C) Yozishda, boqishdi.
D) Hidladi, pishibdi.
E) O‘qingiz, yozsinlar.

31. Juft so‘zlar qatorini aniqlang.
A) Apil-tapil, g‘ala-g‘ovur.
B) Opa-singil, so‘m,po‘m.
C) Achchiq-chuchuk, ota-ona.
D) O‘qib-chiqib, mo‘l-po‘l.
E) Mo‘l-ko‘l, sut-put.

32. Asl sifatlar qatorini toping.
A) Sho‘x, quvnoq, buyuk.
B) Bilimli, chiroyli, eski.
C) Zim-ziyo, qop-qorong‘i.
D) Oqish, qoramtir.
E) Yaxshiroq, oq, qora.

33. Faqat ozaytirma sifatlar berilgan qatorni toping.
A) Dum-dumaloq, oqish.
B) Ko‘kimtir, ixchamgina.
C) Kap-katta, och sariq.
D) Yap-yangi, nim yashil.
E) Tim qora, nim pushti.

34. Shakl-ko‘rinish bildiruvchi sifatlar qatorini toping.
A) Chiroyli, bexato.
B) Katta, baland.
C) Qora, qizil.
D) Buyuk, ulkan.
E) Puchuq, yumaloq.

35. Qaysi qatordagi qo‘shma sifatlar ajratib yoziladi?
A) Qimmat+baho, tez+oqar.
B) Xalq+aro, erta+pishar.
C) Havo+rang, oyoq+yalang.
D) Kul+rang, mosh+rang.
E) Yoqa+vayron, xush+bichim.

36. Qaysi gapda ot son bilan noto‘g‘ri birikkan?
A) Qushlar to‘plandi.
B) Ayamlar keldilar.
C) Xalq to‘plandi.
D) A va B.
E) A, B, C.

37. Turkiston jadidlarining birinchi gazetasi qaysi edi?
A) “Taraqqiy”.
B) ”Xurshid”.
C) “Sadoyi Turkiston”.
D) “Shuhrat”.
E) “Turon”.

38. Solih va Rahima qaysi asarning bosh qahramonlari?
A) ”Befarzand Ochildiboy”.
B) “Doktor Muhammaddiyor”.
C) “Yangi saodat”.
D) “Zaharli hayot”.
E) ”Baxtsiz kuyov”.

39. O‘zbek adabiyotidagi birinchi “roman” deb atalgan, ammo roman nuqtai nazariga to‘g‘ri kelmaydigan asar qaysi edi?
A) “Befarzand Ochildiboy”.
B) “Yangi saodat”.
C) “Doktor Muhammaddiyor”.
D) “O‘tkan kunlar”.
E) “Zaharli hayot”.

40. O‘zbek pedagogikasining asoschisi kim?
A) Furqat.
B) Avloniy.
C) Hamza.
D) Behbudiy.
E) Munavvar qori.

41. Qaysi adib darslar orasida tanaffus, sinfdan sinfga imtihonni joriy qilgan?
A) Behbudiy.
B) Hamza.
C) Avloniy.
D) Fitrat.
E) Munavvar qori.

42. Behbudiy qaysi shaharda tug‘ilgan?
A) Qo‘qon.
B) Toshkent.
C) Buxoro.
D) Samarqand.
E) Xiva.

43. Bir yo‘la to‘rtta muallif – N.Pogodin, H.Olimjon, Uyg‘un, S.Abdulla yozgan p’esa qaysi?
A) “Qasos”.
B) “O‘zbekiston qilichi”.
C) “Davron ota”.
D) “O‘lim yovga”.
E) “Kurash nechun”.

44. Avloniyning “Turon” teatr-truppasida voyaga yetgan mashhur o‘zbek aktyori kim?
A) Muhiddin Qoriyoqubov.
B) Baxtiyor Ixtiyorov.
C) Nabi Faniev.
D) Mannon Uyg‘ur.
E) Abror Hidoyatov.

45. Kim Fitratni “Turkiyada o‘qiydigan talabalarning eng iste’dodlisi” deb atagan edi?
A) Behbudiy.
B) Avloniy.
C) Ayniy.
D) Fayzulla Ho‘jaev.
E) Munavvar qori.

46. “Yashasin Sharq quturishi!” Ushbu fikr kimga va qaysi nashrga tegishli?
A) Fitrat; “Tong”.
B) Behbudiy; “Turon”.
C) Qodiriy; “Ishtirokiyun”.
D) Avloniy; “Turon”.
E) Cho‘lpon; “Axbori Buxoro”.

47. “Jontemir” dostoni muallifi?
A) Fafur Fulom.
B) Uyg‘un.
C) Oybek.
D) Amin Umariy.
E) Komil Yashin.

48. O‘zbek adabiyotidagi birinchi epopeya qaysi?
A) “Qulbobo”.
B) “Po‘rtana”.
C) “O‘tgan kunlar”.
D) “Ufq”.
E) “Qullar”.

49. Qaysi rus adibi ta’sirida o‘zbek adabiyotiga sarbast vazni kirib keldi?
A) Pushkin.
B) Bryusov.
C) Belinskiy.
D) Tolstoy.
E) Mayakovskiy.

50. O‘zbek adabiyotiga sochma janri kim ta’sirida kirib keldi?
A) Musa Jalil.
B) Mayakovskiy.
C) Mahmud Nosirov.
D) Nozim Hikmat.
E) Belinskiy.

51. “Jahon yo‘qsullari, Yer kurrasining ishchi-dehqoni, yashaylik, birlashaylik, yashnataylik shonli Sho‘roni” deya hayqirgan shoir kim edi?
A) Hamza.
B) Fafur Fulom.
C) Po‘lkan shoir.
D) So‘fizoda.
E) Sadriddin Ayniy.

52. “Shum bola” qissasi 1936 yili “Mushtum” jurnalida qanday nom bilan bosilgan edi?
A) “Dovdirash”.
B) “Shum bola”.
C) “Shum bolaning sarguzashti”.
D) “Shoshqaloq”.
E) “Qoravoyning oshdan kechirganlari”.

53. XX asr o‘zbek adabiyotshunosligining asoschisi?
A) Ozod Sharafiddinov.
B) Mahmudxo‘ja Behbudiy.
C) Abdulqodir Shakuriy.
D) Abdurauf Fitrat.
E) Munavvar qori.

54. Gogolning “Revizor” komediyasini o‘zbekchalashtirgan adib?
A) Cho‘lpon.
B) Usmon Nosir.
C) Hamid Olimjon.
D) Abdulla Qahhor.
E) Abdulla Qodiriy.

55. “Ali bobo va 40 qaroqchi” ertagini tarjima qilgan adib?
A) F. Fulom.
B) J.Kamol.
C) A. Qahhor.
D) E. Vohidov.
E) S. Jo‘raev.

56. ”Sochilgan sochingdek sochilsa siring...” Cho‘lpon qalamiga mansub ushbu she’rda qanday san’at qo‘llanilgan?
A) Takrir.
B) Tashbeh.
C) Tarse’.
D) Tajnis.
E) Taxmis.

57. “Padarkush“dagi mayxonachining ismi nima edi?
A) Artur.
B) Valentin.
C) Sergey.
D) Artun.
E) Ara.

58. Hamza chiqargan jurnallarni belgilang.
1) “Ma’rifat”. 2) “Hurriyat”. 3) “Yer yuzi”. 4) “Kengash”. 5) “O‘qituvchi hayoti”.

A) 1,3,5.
B) 2,4.
C) 1,3,4,5.
D) 3,4,5.
E) 1,4,5.

59. Mahmudxon bilan Maryamxon o‘rtasida xat tashuvchi epizodik obrazni belgilang. (“Zaharli hayot“)
A) Sora.
B) Zaynab.
C) Nuri.
D) Hurmat.
E) Sharif.

60. Asrimiz boshlarida “Hurriyat“ gazetasini kim chiqargan edi?
A) Hamza.
B) Behbudiy.
C) Fitrat.
D) Munavvar qori.
E) Cho‘lpon.

61. Pushkinning “Yegor Bulichov” asarini kim tarjima qilgan?
A) Hamza.
B) Qodiriy.
C) Fitrat.
D) Munavvar qori.
E) Cho‘lpon.

62. Gyotening “Faust”, Dantening “Ilohiy komediya”, Bayroning “Kain” asarlarini birinchi bo‘lib o‘zbekchaga o‘girgan adib kim edi?
A) Erkin Vohidov.
B) Abdulla Oripov.
C) Oybek.
D) Abdulla Qahhor.
E) A va B.

63. Oybekning oxirgi yozmoqchi bo‘lgan asari qaysi edi?
A) “Sevgi o‘chi”.
B) “Temur”.
C) “Ustoz Fuzuliy”.
D) “O‘ch”.
E) “Qasos o‘ti”.

64. F. Fulomning birinchi she’riy to‘plami nomi?
A) “Sharaf qo‘lyozmasi”.
B) “Go‘zallik nimada?”.
C) “Qizil bayroq”.
D) “Vatan haqida qo‘shiq”.
E) “Dinamo”.

65. Shekspirning “Qirol Lir“ Asarini kim o‘zbekchaga o‘girgan?
A) Cho‘lpon.
B) Oybek.
C) F. Fulom.
D) A. Qahhor.
E) K. Yashin.

66. Abdulla Qahhor taxalluslarini belgilang.
1) Guluyor. 2) Toshfo‘lod. 3) Mavlono Kufur. 4) Mushfiqiy. 5) Norin Shilpiq. 6) Erkaboy. 7) Dumbul. 8) E-boy. 9) Nish.

A) 1,3,5,6,8,9.
B) 1,2,5,6.
C) 2,3,4,5,6.
D) 6,7,3,2,4
E) 2,3,5,6.

67. Alisher Navoiyning oxirgi asari nomi?
A) “Lisonut-tayr”.
B) “Mahbubul-qulub”.
C) “Arba’in” hadis.
D) “Muhokamatul-lug‘atayn”.
E) “Nazmul-javohir”.

68. “Tanholikning yuz yili“ asari muallifi?
A) Gabriel Garsia Markes.
B) Somerset Moem.
C) Ernest Xeminguey.
D) Edgar Allan Po.
E) Kobo Abe.

69. Don Kixotning sevgan yori? (Servantes)
A) Gabriela.
B) Dyulsineya.
C) Anxela.
D) Eleonora.
E) Beatris.

70. Rustamning sevgilisi ismi nima? (“Shohnoma“)
A) Tahamtan.
B) Farangis.
C) Sitara.
D) Taxmina.
E) Sabina.

71. Chingiz Aytmatovning qaysi asari qahramoni Ona Yer bilan suhbatlashadi?
A) ”Alvido, Gulsari”.
B) “Momo Yer”.
C) “Bo‘tako‘z”.
D) “Somon yo‘li”.
E) “Yuzma-yuz”.

72. “Jamila” qissasida Jamilaning sevgan yori? (Ch. Aytmatov)
A) Doniyor.
B) Baxtlan.
C) Kenagas.
D) Manas.
E) Jaskan.

73. Ikkala qismi mustaqil ma’noli juft so‘zlarni aniqlang.
A) Fala-g‘ovur, keldi-ketdi.
B) Mo‘l-ko‘l, qazi-qarta.
C) Apil-tapil, opa-singil.
D) Poyintar-soyintar, ola-bula.
E) Ola-bula, soya-salqin.

74. Bo‘lishsiz fe’l qatnashgan javobni toping.
A) Kirmay ketma.
B) Joyingga o‘tir.
C) Qochib tur.
D) Qimirlamay o‘tir.
E) Yetib borolmadi.

75. Sodda gap berilgan qatorni toping.
A) Kelsang, ketaman.
B) Qarasam, ko‘rindi.
C) Goh musiqa yangrara, goh g‘ala-g‘ovur ko‘tarilardi.
D) Hov anavi tutning tagida, bir kuni deng, bitta galstuk taqqan, jinsi shim, oq ko‘ylak kiygan, ko‘zida ochki, qo‘lida soat, bo‘ynida zanjiri bor, o‘zicha “krutoyroq” bola (14-15 o‘yoshlar chamasi edi) bir go‘zal qizcha bilan qizcha bilan (qiz 12 yasharlar edi) turishgan ekan, qiziq! (D)
E) A va B.

76. Qaysi javobda zidlov munosabatli bog‘langan qo‘shma gap berilgan?
A) Onayu bola – gulu lola.
B) Eshik ochildi-yu, Sherzod kulimsirab kirib keldi.
C) Qo‘shning tinch – sen tinch.
D) Qora bulut bostirib keldi-yu, yomg‘ir yog‘madi.
E) Kamolxon keldi-yu, hammaning ko‘ngli tog‘day ko‘tarildi.

77. Qaysi javobda kelasi zamon gumon fe’li berilgan?
A) Boradi.
B) Borarman.
C) Borishi mumkin.
D) Bormoqchiman.
E) Borishim kerak.

78. Qaysi javobda holat ravishlari berilgan?
A) Kelganimda, yayov.
B) Tez, ertalab.
C) Boshyalang, yayov.
D) Sokin, kechki.
E) Oz, ko‘p, picha.

79. Ayiruv bog‘lovchilari qaysi qatorda berilgan?
A) –u, -yu, -da, -ku.
B) ammo, lekin, biroq.
C) dam, ba’zida, goh.
D) va, bilan, hamda.
E) sayin, sari, singari.

80. O‘rin ravishlari berilgan qatorni aniqlang.
A) Boshyalang, kechki.
B) Kechki, Ertalabki.
C) Oz, ko‘p, picha.
D) Avval, keyin, so‘ng.
E) Tog‘da, orqada.

81. Qaysi qatorda olmoshdan yasalgan fe’l mavjud?
A) Manmansiradi.
B) Shundaydir.
C) Boyidi.
D) Ko‘paydi.
E) Birlashdi.

82. Qaysi qatorda chappa so‘zlar berilgan?
A) “Krutoy”, “devchyonka”.
B) Qovoq, qoloq, ovqat.
C) Karam, ko‘z, yurak.
D) Jargon va argoga oid so‘zlar.
E) Turk, tarasha, cho‘chqa.

83. Egalik qo‘shimchasi qo‘shilganda o‘zagi o‘zgaradigan so‘zlar qatorini toping.
A) Shahar, burun, qorin.
B) Tog‘, bog‘, peshtoq.
C) Kurak, yurak, qalpoq.
D) Qarmoq, og‘iz, chog‘.
E) A va C.

84. Qaysi gapda ko‘plik qo‘shimchasi ma’noni kengaytiryapti?
A) Har xil matolardan xarid qildik.
B) Qushlar uchdi.
C) Dachagacha hali bir chaqirimlar bor.
D) Osmonga tikilar million juft ko‘zlar.
E) Ofarinlar bo‘lsin!

85. Qaysi so‘zga egalik qo‘shimchasi 2 marta qo‘shilgan?
A) Maktabimiz.
B) Qaysinisi.
C) Singlisi.
D) A, B, C.
E) B, C.

86. Ozaytirma sifatlar berilgan qatorni toping.
A) Tim qora, nim qora.
B) Qop-qora, qoraroq.
C) Ozroq, oqish, qoramtir.
D) Ko‘kimtir, ozgina.
E) Oqish, mallagina.

87. “Yamoqchilik”larning so‘zida nechta yasovchi qo‘shimcha mavjud?
A) 2 ta.
B) 3 ta.
C) 4 ta.
D) 5 ta.
E) 6 ta.

88. Kuchaytirma sifatlar berilgan qatorni toping.
A) Qop-qora, qoramtir.
B) Eng buyuk, oppoq.
C) Kap-katta, xalqchil.
D) Ozroq, yum-yumaloq.
E) Kattakon, oqimtir.

89. Orttirma darajali sifatlar berilgan?
A) Eng ko‘p, eng katta.
B) Eng baland, oppoq.
C) Kap-katta, ko‘proq.
D) Ozroq, baland-past.
E) Qoramtir, eng a’lo.

90. Qaysi birikmalarda sifat otga xos xususiyatlarga ega?
A) Yaxshiga yondash.
B) Hammadan kuchli.
C) Yaxshi odamlar.
D) Yaxshi, boraman.
E) Kuchli bilim va saviya.

91. Qaysi qatorda “bir” so‘zi ma’noni kuchaytiryapti?
A) Kuch –birlikda.
B) Ikki butun o‘ndan bir.
C) Bir senga osh pishirib beraymi?
D) Bir-bir qiyo boqasiz, Yurak-jonim yoqasiz.
E) Birga bir – ikki.

92. Qaysi qatorda bo‘lishsizlik ma’nosi ifodalangan birikma mavjud?
A) Sovutmay yema.
B) Kirmay ketma.
C) Buyruqni bajar.
D) Ketmay tur.
E) A, B, D.

93. O‘zlik nisbatidagi fe’l qo‘llangan gapni toping.
A) Baliq ilindi.
B) Do‘st tutindi.
C) O‘qishga joylashdi.
D) A va B.
E) B va S.

94. Majhul nisbatdagi fe’l qo‘llangan gapni toping.
A) Ovqat pishirildi.
B) U bilan bahshlashdi.
C) Do‘st tutindi.
D) Ertalab yuvindi.
E) A, C, D.

95. Buyruq-istak maylidagi fe’llar qatorini toping.
A) Ishlay, yozgin, borsin.
B) Borsam, yozgin, borishsa.
C) Ishlar, yozar, yozsin.
D) Bormoqchi, kelmoqchi.
E) Kelyapti, borsin.

96. Arab tilidan o‘zlashgan so‘zni toping.
A) Vergul.
B) Manti.
C) Jon.
D) Lama.
E) Kofe.

97. Noto‘g‘ri yozilgan so‘zlar qatorini toping.
A) Taassuf, mutaassib.
B) Mutasavvuf, muarrix.
C) Muzahhib, muqarrar.
D) Kafforat, Mirrix.
E) Paralel, g‘asol.

98. Noto‘g‘ri yozilgan so‘zlar qatorini toping.
A) Ma’mur, murabba’.
B) Musabba’, sa’j.
C) Mu’omala, Ma’mun.
D) Mas’ud, Mal’un.
E) Shari’at, sa’j.

99. Noto‘g‘ri yozilgan qatorini toping.
A) Fel’eton, adyutant.
B) Iyun, iyul, alfa.
C) Sa’d, Rafe’, Bade’.
D) Seld, Yaldo, Ma’raz.
E) Me’roj, me’mor.

100. Dunyodagi xalqlar necha xil tilda gaplashadilar?
A) 2976
B) 3118
C) 4226
D) 1814
E) 1734

101. Neologizmlarni toping.
A) Avtomat, pistolet.
B) Kompyuter, faks.
C) Munshiy, xon, taxt.
D) Ma’rifat, haqiqat.
E) Poezd, tramvay.

102. Eng so‘nggi neologizmlarni belgilang.
A) Kompyuter, faks.
B) Samolyot, tramvay.
C) Televizor, telefon.
D) Internet, kseroks.
E) Radio, raketa.

103. Arxaizmlar berigan qatorni toping.
A) Jumhuriyat, talaba.
B) Taxt, xon, amir, podsho.
C) Dodxoh, munshiy, shig‘ovul.
D) Tilbuzar, tramvoy.
E) Ashk, rag, kavkab.

104. Hunarmandchilikka oid so‘zlarni toping.
A) Sahhof, zahhob, xattot.
B) To‘qa, hokandoz, taglik.
C) Ruchka, daftar, qalam.
D) Ko‘rpa, yostiq, to‘shak.
E) Hujayra, molekula, atom.

105. Bir kasb-hunarga oid so‘zlar qatorini toping.
A) Klyuch, ombur, mix.
B) Xari, to‘sin, rom.
C) To‘qa, hokandoz, rag.
D) Molekula, hujayra.
E) Roman, qissa, hikoya.

106. Atamalar berilgan qatorni toping.
A) Roman, qissa, hikoyat.
B) To‘qa, hokandoz, taglik.
C) Molekula, atom, hujayra.
D) Klyuch, ombur, otverka.
E) Dodxoh, munshiy, shig‘ovul.

107. Faqat jarangli undoshlardan tuzilgan so‘zlar qatorini toping.
A) Dobonbiy, mavlono, kufr.
B) Tarjima, g‘ulom, faks.
C) Qozoq, munshiy, raxit.
D) Molekula, tag, dodxoh.
E) Dabdaba, bagaj, vazn.

108. Faqat sonor tovushlardan tashkil topgan so‘zlar qatorini toping.
A) Qoshiq, qoziq.
B) Qozoq, kiyik.
C) Limon, roman.
D) So‘roq, ko‘rk.
E) Kalit-tilak, Kon-nok.

109. “Asrga tatigulik kun” romani (Ch. Aytmatov) romanini kim o‘zbekchaga tarjima qilgan?
A) Asil Rashidov.
B) Ozod Sharafiddinov.
C) Ibrohim Fafurov.
D) Erkin Vohidov.
E) Naim Karimov.

110. “Atlas” so‘zining lotinchada yozilishi tartibini toping.
A) 1,18,12,1,19.
B) 1,19,11,1,18.
C) 1,19,12,1,18.
D) 1,18,11,1,17.
E) 1,17,11,1,19.

111. Lotin alifbosida noto‘g‘ri yozilgan so‘z berilgan qatorni toping.
A) Sirk.
B) Milisiya.
C) As‘hob.
D) Mo‘tabar.
E) Siren.