OʼZ  ЎЗ  РУ  EN

O'zbekiston hukmronlik qilgan sulolalar va hukmdorlar

Uzoq tarix silsilasidagi ulug‘ insonlarning o‘tmishda tutgan o‘rni va egallagan mavqei haqida fikr yuritish hamma zamonlarda ham murakkab kechgan. Zero, insoniyat tarixida jamiyatni o‘z qo‘li ostida boshqarib, hayotning yana boshqa sohalarida faoliyat ko‘rsatib o‘chmas iz qoldirgan tarixiy shaxslar haqida atroflicha so‘z yuritish chuqur ilmiy mushohada va salohiyatni, keng va teran tafakkur egasi bo‘lishni, shu bilan birga xolislikni talab etadi. Quyida mamlakatimiz zaminida hukmronlik qilgan barcha sulolalar va hukmdorlar haqida tanishishingiz mumkin. 

Qadimgi Xorazm davlati 
(qadimgi davrdan XIII asr o‘rtalarigacha)
(siyovushiylar, afrig‘iylar, ma’muniylar, oltintoshular, anushteginiylar)

Qadimgi xorazmshohlar (siyovushiylar)
• Kayxusrav (taxminan mil. avv. 1200-1140)
• Saksafar (taxminan mil. avv. 519-517)
• Farasman (taxminan mil. avv. 329-320)
• Xusrav (taxminan mil. avv. 320)

Afrig‘iylar (IV-X asrlar)
• Afrig‘ (IV asr boshi)
• Abu Abdulloh Muhammad (?-995-yil, sulolaning so‘ngi vakili)

Ma’muniylar sulolasi (995-1017)
• Ma’mun ibn Muhammad (995-997)
• Ali ibn Ma’mun (997-999)
• Ma’mun ibn Ma’mun (999-1017)

Oltintoshlar sulolasi (1017-1041)
• Oltintosh (1017-1032)
• Said ibn Ma’sud (1032 -?)
• Ismoil Xandon (?- 1041)

Qadimgi Baqtriya davlati (O‘rta Osiyo)

Ahamoniylar sulolasi (mil. avv. 530-329)
• Smerdis (mil. avv. 530-522)
• Dadarshish (mil. avv. 522-486) 
• Ariamen (mil. avv. 486-480)
• Masist (mil. avv. 480-465)
• Artabon (mil. avv. 465-423)
• Bess     (mil. avv. 335-329)

Yunon-makedonlar 
• Aleksandr Makedonskiy (mil. avv. 329-323)

Salavkiylar hukmronligi (mil. avv. 312-250)
• Antiox I (mil. avv. 293-260)

Yunonlar sulolasi (mil. avv. 250-130)
• Diodot I (mil. avv. 250-238)        
• Diodot II (mil. avv. 238-212) 
• Evtidem (mil. avv. 212-199)
• Demetriy (mil. avv. 199-167)
• Evkratit (mil.avv. 167-155)
• Geleokl (mil. avv. 155-130)  

Kushonlar (I-III asrlar)
• Kudzula Kadfiz (15-51) 
• Vima Kadfiz (51-78) 
• Kanishka (78 -123)
• Vasishka (123-127)
• Xuvishka (127-159)
• Vasudeva I (159-193)
• Kanishka III (193-222)
• Vasudeva II (222-244)

Xiyoniylar (tahminan 470-590)
(Sirdaryo bo‘ylaridan Amudaryo havzasigacha bo‘lgan hudud)
• Grumbat …

Kidariylar (420-456)
(Amudaryo havzasi va janubi-g‘arbiy Sug‘d)
• Kidar …

Eftaliylar (V asrning 2-yarmi - VI asrning 60-yillari)
• Vaxshunvar …

Ashinaliylar (Turk xoqonligi) (VI asr o‘rtalari - 657)
• Istemi (553-576)
• Qora Churin (576-609)
• Taman (609-611)
• Sheguyxon (611-618)
• To‘nyobg‘uxon (618-630)
• Sibirxon (630-631)
• Irbis 
• Bo‘lunyobg‘uxon (631)
• To‘ng Alp Duluxon (631-634)
• To‘ngshad-Ishbara To‘lisshad (634-639)
• Elqutluqshad Irbisxon (639-640)
• Bahodur-Irbisyobg‘uxon (640-641)
• Irbis Sheguyxon (641-651)
• Ishbaraxon (651-657)

Somoniylar (875-999)
• Nuh ibn Asad (819-842)
• Ahmad ibn Asad (842-864)
• Nasr I ibn Ahmad (865-892)
• Ismoil ibn Ahmad (874-907)
• Ahmad ibn Ismoil (907-914)
• Nasr II ibn Ahmad (914-943)
• Nuh I ibn Nasr (943-954)
• Abdumalik ibn Nuh (954-961)
• Mansur I ibn Nuh (961-976)
• Nuh II ibn Mansur (976-997)
• Mansur II ibn Nuh (997-999)
• Abdulmalik II ibn Nuh (999-1000)
• Ismoil ibn Nuh (1000-1005)

Qoraxoniylar (927-1212)
Yirik vakillari:
• Abdulkarim Sotuq Bug‘roxon (859-955)
• Muso ibn Abdulkarim (955-970)
• Hasan ibn Sulaymon (977-992)
• Ahmad ibn Ali Arslonxon (998-1017; hokimiyat amalda ukasi Nasr ibn Ali qo‘lida bo‘lgan)
• Mansur ibn Ali (1017-26)
• Ibrohim ibn Nasr Tamg‘achxon (1040-70)
• Arslonxon Muhammad ibn Sulaymon (1102-30)
• Usmon ibn Ibrohim (?-1212)

Anushteginiylar, xorazmshohlar (1097-1231)
• Qutbiddin Muhammad (1097-1128)
• Otsiz (1128-1156)
• El Arslon     (1156-1172)
• Sultonshoh Mahmud (1172)
• Takash (1172-1200)
• Muhammad (1200-1220)
• Jaloliddin (1220-1231)

Temuriylar (1370-1500)
• Amir Temur (1370-1405)
• Xalil Sulton (1405-09)
• Ulug‘bek (1409-49)
• Abdullatif (1449-50)
• Abdullo Mirzo (1450-51)
• Abu Said ibn Sulton Muhammad  (1451-69)
• Sulton Ahmad Mirzo (1469-94)
• Sulton Mahmud Mirzo (1494-98)
• Sulton Ali Mirzo (1498-1500) 

Shayboniylar (1500-1601)
• Shayboniyxon (1500-1510)
• Ko‘chkunchixon (1510-1530)
• Abu Saidxon (1530-1533)
• Ubaydullaxon(1533-1539)
• Abdullaxon I (1539-1540)
• Abdulazizxon; Buxoroda (1540-1550)
• Abdulatif; Samarqandda (1540-1551)
• Navro‘z Ahmadxon - Baroqxon (1551-1556)
• Pirmuhammadxon (1556-1583)
• Abdullaxon II (1583-1598)
• Abdulmo‘minxon (1598-1599)
• Pirmuhammadxon II (1599-1601)

Ashtarxoniylar (1601-1756)
• Boqimuhammadxon (1601-1605)
• Valimuhammadxon (1605-1611)
• Imomqulixon (1611-1642)
• Nadrmuhammadxon (1642-1645)
• Abdulazizxon (1645-1681)
• Subhonqulixon (1681-1702)
• Ubaydullaxon II (1702-1711)
• Abulfayzxon (1711-1747)
• Abdulmo’minxon (1747-1751)
• Ubaydulloxon III (1751-1754)
• Sherg’ozi (1754-1756)  

Buxoro amirligi (mang‘itlar sulolasi) (1756-1920)
• Muhammad  Rahim (1756-1758)
• Doniyolbiy otaliq (1758-1785)
• Shohmurod (1785-1800)
• Haydar (1800-1826)
• Nasrulloxon (1826-1860)
• Muzaffar (1860-1885)
• Abdulahad (1885-1910)
• Olimxon (1910-1920)

Xiva xonligida shayboniylari sulolasi (1511-1570)
• Elbarsxon (1511-1516) 
• Sulton Hojixon (1516)
• Husaynqulixon (1516)
• So‘fiyonxon (1516-1522)
• Bujaqaxon (1522-1526)
• Avaneshxon (1526-1538)
• Alixon (1538-1547)
• Aqatoyxon (1547-1556)
• Yunusxon (1556-1557)
• Do‘stxon (1557-1558)
• Hoji Muhammadxon (1559-1602)
• Arab Muhammadxon (1602-1621)
• Habash sulton va Elbars sulton (1621-1623)
• Asfandiyorxon (1623-1643)
• Abulg‘ozixon (1644-1663)
• Anushaxon (1663-1687)
• Xudoydodxon (1687-1688)
• O‘zbekxon-Arnakxon (1688-1690)
• Jo‘ji Sulton (1694-1697)
• Valixon (1697-1699)
• Shohniyozxon (1699-1690)
• Shohbaxtxon (1702-1703) 
• Sayid Alixon (1703-1705)
• Musaxon (1705-1706)
• Yodgorxon (1706-1713)
• Sherg‘ozixon (1714-1728)
• Elbarsxon (1728-1739)
• Tohirxon (1739-1740)
• Abulxayrxon (7-8 kun)
• Nuralixon (1740-1742)
• Abulg‘ozixon II (1742-1746)
• G‘oyibxon (1746-56)
• Qoraboyxon (1756-1757)
• Temurg‘ozixon (1757-1764)
• Xudoydodxon (1764-1765)
• Shohg‘ozixon (1766-1767)
• Abulg‘ozixon III (6 oy)
• Nuralixon (1768)
• Jahongirxon (bir yil)
• Bulakayxon (1770)

Xiva xonligida qo‘ng‘irotlari sulolasi (1770-1920)
• Muhammad Amin inoq (1770-1790)
• Avaz Muhammad inoq (1790-1804)
• Eltuzarxon (1804-06)
• Muhammad Rahimxon (1806-1825)
• Olloqulixon (1825-1842)
• Rahimqulixon (1842-1845)
• Muhammad Aminxon (1845-1855)
• Abdullaxon (1855-1856)
• Qutlug’murodxon (1856)
• Said Muhammadxon (1856-1864)
• Muhammad Rahimxon II (1864-1910)
• Asfandiyorxon (1910-1918)
• Said Abdullaxon (1918-1920)

Qo‘qon xonligida minglar sulolasi (1709-1863)
• Shohruxbiy (1709-1721)
• Abdurahimbiy (1721-1733)
• Abdulkarimbiy (1733-1750)
• Abdurahmonbiy (1750)
• Erdona (1751-1752; 1753-1762)
• Bobobek (1752-1753)
• Sulaymon (1762-1763)
• Norbo’ta (1763-1798)
• Olimxon (1798-1810)
• Umarxon (1810-1822)
• Muhammad Alixon (1822-1842)
• Sheralixon (1842-1844)
• Murodxon (1844)
• Xudoyorxon (1845-1858; 1862-1863; 1865-1875)
• Mallaxon (1858-1862)
• Sulton Sa’idxon (1863)

Turkiston general-gubernatorligi (1867-1917)
• K. P. fon Kaufman (1867-1881)
• G. A. Kolpakovskiy (1881-1882)
• M. G. Chernyayev (1882-1884)
• N. O. Rozenbax (1884-1888)
• A. B. Vrevskiy (1889-1898)
• S. M. Duxovskoy  (1898-1901)
• N. A. Ivanov (1901-1904)
• P. N. Tevyashov (1904-1905)
• D. I. Subbotich (1905-1906)
• N. I. Grodekov (1906-1908)
• P. I. Mishchenko (1908-1909)
• A. B. Samsonov (1909-1913)
• Flug (1913-1915)
• Martson (1915-1916)
• A. N. Kuropatkin (1916-1917)

BXSR (Buxoro Xalq Sovet Respublikasi) (1920-1924)
• A.Muhitdinov (1920.09 - 1921.09) - Umumbuxoro inqilobiy qo‘mitasi raisi.
• F. Xo‘jayev (1920.09 - 1924.10) - BXSR xalq nozirlar raisi.
• U. Po‘latxo‘jayev (1921.09 - 1922.08) - BXSR MIK raisi.
• P. Xo‘jayev (1922.08-1924.11)- BXSR MIK raisi.
• M. Aminov - BXSR MIK raisi.

XXSR (Xorazm Xalq Sovet Respublikasi) (1920-1924)
• M. Sultonmurodov (1920.02 - 1920.03) - Xorazm inqilobiy qo‘mitasining raisi.
• P. Yusupov (1920.27.04 - 1921.06.03) - XXSR xalq nozirlar raisi.
• J. Qo‘chqorov (1921.03 - 1921.05) - Xorazm inqilobiy qo‘mitasining raisi.
• M. Olloberganov (1921.05 - 1921.09) - XXSR MIK raisi.
• O. Muhammadrahimov (1921.09 - 1921.11) - XXSR MIK raisi.

Rossiya Muvaqqat hukumati tarkibida Turkiston
• N. N. Shchepkin (1916. 07.04 - 1917. 01.11) - Rossiya Muvaqqat hukumatining Turkiston komitetining raisi.

Sovet Rossiyasi tarkibida Turkiston (1917-1918)
• F. I. Kolesov (1917-1918) - Turkiston HKS raisi.

TASSR (Turkiston Avtonom Sovet Sotsialistik Respublikasi) 
(1918-1924)
Turkiston ASSR Markaziy Ijroiya Komiteti (MIK) raislari
• P.A.Kobozev (1918-1919) - Turkiston MIK raisi.
• F. Solkin (1918. 30.04. ) - Turkiston MIK hamraisi.
• Votinsev (1918-1919.19.01) - Turkiston MIK raisi.
• Kozakov (1919.28.01 - 1920) - Turkiston MIK raisi.
• N. To‘raqulov (1919) - Turkiston MIK hamraisi.
• T. Risqulov (1920.01 - 1920.07) - Turkiston MIK raisi.
• Rahimboyev (1920-1922) - Turkiston MIK raisi.
• Xidiraliyev (1922-1924) - Turkiston MIK raisi.

O‘zSSR (O‘zbekiston Sovet Sotsialistik Respublikasi) 
(1925-1991)
O‘zbekiston Kompartiyasi MKning 1-kotiblari: 
• V. Ivanov     (1925-1927)
• N. Gikalo (1929)
• A. Ikromov (1929-1937)
• U. Yusupov (1937-1950)
• A.Niyozov (1950-1955)
• N. Muhitdinov (1955-1957)
• S. Kamolov (1957-1959)
• Sh. Rashidov (1959-1983)
• I.Usmonxo‘jayev (1983-1988)
• R. Nishonov (1988-1989)
• I. Karimov (1989-1991)

O‘zbekiston Respublikasi 
(1991-yil 1-sentabr).
O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti:
• Islom Abdug‘aniyevich Karimov

"O'zbekiston hukmdorlari" kitobidan olindi. 

Saytimiz rivojiga hissa

Uzcard: 8600 5504 8563 9786

© 2004-2020 - Ziyo istagan qalblar uchun! Saytda taqdim etilgan elektron manbalardan faqatgina shaxsiy mutolaa maqsadida foydalanish mumkin. Tijoriy maqsadlarda foydalanish (sotish, chop etish, ko‘paytirish, tarqatish) qonunan taqiqlanadi. Saytdan materiallar olib chop etilganda manzilimiz koʻrsatilishi shart.